Eikenhof Hostel

Eikenhof Hostel is in ‘n baie goeie en rustige deel van Stellenbosch geleë; aangrensend aan die kweekskool, reg langs die hoof toeristeroete van Dorpstraat en binne stap-afstand van die hoofkampus, talle restaurante, kuierplekke, Museums, Coetzenburg, Eikestad Mall, winkels, kerke, ens.

Ons dubbelverdieping gebou omhein deur sekuriteitsheining, beskik oor 45 enkel en 6 dubbel, netjies en goed toegeruste kamers, asook genoegsame badkamers en kombuisies wat gedeel word deur die studente.

Ons keuring vind deurlopend plaas, maar word in Augustus van elke jaar gefinaliseer waarna die koste van akkommodasie aan u voorsien sal word.

Die akkommodasie fooie sluit die volgende dienste en voordele vir u in om ‘n aangename verblyf te verseker:

Rendezvous

Dit is ons gemeenskaplike leef-area wat toegerus is met DSTV, stoof, mikrogolf, ketel, broodrooster, sonfilter gordyne en ‘n gesellige atmosfeer.  Dit is waar studente soms saam kuier, studeer, eet, vergaderings en funksies hou.

Kombuisie

Kitchenette

Ons berei nie kos voor in ons kamers nie, maar gebruik of die Rendezvous, of ons 4 kombuise/kitchenettes wat voldoende toegerus is met stowe, mikrogolfoonde, ketels, roosters en 2 plaat stofies.

Wasgeriewe

‘n Sentrale selfhelp wasgoed area. Daar  is ‘n wasmasjien en tuimeldroeër wat met muntstukke bedryf word.  Ons beskik ook oor ‘n wasmasjien en tuimeldroër wat sonder muntstukke werk, maar die masjiene is onderhewig aan beskikbaarheid.

Skoonmaak-dienste

Eikenhof doen weeklikse skoonmaakdienste vir die kamers. Eikenhof koshuis is ook verantwoordelik vir die skoonmaak en onderhoud van al die gemeenskaplike areas, geriewe en die res van ons gebou is baie goed onderhou en word op ‘n daaglikse basis skoongemaak.

Wi-Fi

Bekostigbare internet koepons is beskikbaar.

Braaigeriewe

In ons vierkant is ‘n heerlike ontspan area waar die inwoners van Eikenhof kan braai, ontspan en gesellig verkeer.

Water en Elektrisiteit

Jou water en elektrisiteit is ingesluit in die jaarlikse fooi wat betaal word.

Fietse

Daar is voorsiening gemaak vir ‘n toesluit, veilige en baie doeltreffende area op die perseel vir jou fiets.

Enkel en Dubbelkamers

Netjies gemeubileerde kamers met enkelbed, matras, lessenaar, boekrak,  stoel, kas en gordyne in elke kamer. 

Studente is self verantwoordelik vir die volgende items:

Vir jou kamer benodig jy :

 1. Beddegoed, d.w.s. linne, kussings, ekstra komberse
 2. Klein Yskas. (± 1.45m hoog en .05m breed met ‘n redelike vries ruimte)
 3. Ketel
 4. Waaier
 5. vullis sakkies vir hul eie vullisblikkie

1. Bedlampie en jou eie toiletpapier.

2. Los mat

Vir almal se veiligheid en gereif word verkoelers (Air Conditioners), mikrogolfoonde, verwarmers en TV’s nie in die kamers toegelaat nie.

Om in die kombuisie te gebruik:

Breekware en eetgerei. Glase, potte en panne, klein oondpan, kombuis-gereedskap, glas- of plastiese bak vir mikrogolf-oond, eierspaan, blikoopmaker, vadoeke, opwasmiddel, ens.  (Alles wat jy sou gebruik om vir jouself lekker kos te maak.)

Eikenhof vorm deel van die Universiteit van Stellenbosch se onderskeie PSO groepe wat sodoende deelneem aan alle Universiteitsbedrywighede, oriënteringsweek, sportspanne, ens.

Eerstejaar studente van Eikenhof Hostel word gedurende die oriënteringsweek soggens deur die Huiskomitee na die onderskeie PSO’s  vergesel vir o.a  besoeke aan die verskillende fakulteite, registrasie, bekendstelling aan die universiteit asook die akademiese prosedures van die universiteit, en in-skakeling met ander koshuise.

Saans word byeenkomste in Eikenhof Hostel gehou om koshuisreëls, die huiskomitee en medestudente beter te leer ken. Dit is ‘n baie vol program, maar aan die einde van die week stem almal saam dat dit die moeite werd was.

Eikenhof verskaf nie etes nie, ons het wel ‘n kontrak met ‘n Spysenieringsmaatskappy wat onafhanklik van die koshuis vir ons gesonde, gebalanseerde voedsel met voorkeure (bv Diabetes, ens) daagliks aflewer.  Indien u gekeur word, sal hierdie volledige inligting later aan u deurgegee word.

Ons is baie trots op die kultuur van meelewing en kameraadskap wat oor baie jare in Eikenhof gevestig is en juis daarom is ons studente volwaardige en volwasse dames in die ware sin van die woord.
Eikenhof Hostel is situated not only in a very good area adjacent to Dorp Street, but also within walking distance from all faculties, restaurants, shops, churches, Museum’s, etc.

Our double storey building enclosed by security fence, has  45 single and 6 double, neat well equipped rooms with shared bathrooms and shared kitchenettes.

Accommodation Fees for 2020 will only be available after our July/August Annual Trustee meeting.

Our selection is an ongoing process and will only be finalized at the end of August.

The accommodation fees include the following services and benefits to make your stay a pleasant one!

 Rendezvous

This is our common living area, equipped with DSTV, stove, microwave, kettle, toaster, air-con curtains and a cosy atmosphere. This is where students sometimes socialize, study, enjoy meals together and have meetings and functions.

Kitchenette

 

We do not prepare food in our rooms, but use either the Rendezvous or our 4 kitchens/kitchenettes that are fully equipped with stoves, microwave ovens, kettles, grids and 2 plate stoves.

 Laundry

 

Central self-help laundry area. 1 washing machine1 and 1 tumble dryer, coin operated. We also have a washer and dryer that is not coin operated, but the machines are subject to availability.

Cleaning services

 

We provide weekly cleaning service of your room. Eikenhof residence is also responsible for cleaning and maintenance of all common areas, facilities and the rest of our building is very well maintained and cleaned on a daily basis.

 

WI-FI

 

Affordable Internet coupons are available.

 

Braai facilities

 

In our quad is a lovely relaxing area where residents of Eikenhof can barbecue, relax and socialize.

 

Water and Electricity

 

Your water and electricity are included in the annual fee paid.

 

Bicycles


A lock-up, safe and efficient area on the premises provided.

 

Single and Double rooms

 

Neat furnished rooms with single bed, mattress, desk, chair, closet and curtains in every room.

Each student has to supply her own:

 

Bedroom

 1. A normal 3 speed fan.
 2. Bedding, i.e. linen, pillows, extra blankets
 3. Small Fridge. (± 1.45m high and 0.5m wide with a reasonable freezer)

 

 1. Garbage bags for your little trash container in your room.
 2. Bedside Lamp.
 3. Own Toilet paper.
 4. A loose mat can also create a cosy atmosphere. (Optional).

Kitchenette

 

Crockery, cutlery, glasses, pots, pans, small oven pan, kitchen utensils e.g. dish for microwave, spoons, egg lifter, can opener, dish cloths, sunlight liquid,  etc.  (Virtually everything you might need to prepare and cook our own meals.

No heaters or Air Conditioners are allowed in your room.

First-year students of Eikenhof Hostel will be assisted during orientation week by the House Committee. HK will accompany you to the respective PSO’s, e.g. visits to the various faculties, registration, introduction to the university and the academic procedures of the university, and in liaison with other residences. 

At night first year students have the opportunity to learn more about Stellenbosch, the Campus Area, house rules, house committee and fellow students.

Eikenhof does not provide meals, we do have a contract with a catering company that is independent of the residence for our healthy, and balanced diets with preferences (e.g. Diabetes, etc.) delivered daily. If you are selected, this full information will be given to you. 

We are very proud of the culture of compassion and camaraderie that has been established over many years in Eikenhof and that is why our young adult Ladies mature in the true sense of the word.