Hoe om aansoek te doen

Hostel & Manor

Vul aansoek vorm in/Complete application form

Hostel & Manor

Afskrif van jou ID/Copy of your ID

Slegs/Only Hostel

Gr.11 eind resultate/Gr.11 results

Slegs/Only Hostel

Gr.12 Junie resultate/Gr.12 June results

Slegs/Only Hostel

Getuigskrif van jou Prinsipaal/Testimonial from your Principal

Stuur alles saam met jou voltooide aansoek vorm/Send everything to us with your completed application form

Vir meer inligting, kontak ons